KALI / ESKRIMA
JEET KUNE DO
SPARRING
TAI CHI CHUAN
JI SEI KEN


QI GONG